Zastopnik za zaščito intelektualne lastnine

Postopki zaščite intelektualne lastnine so v veliki meri precej enostavni in tudi poceni. Opravimo jih lahko kar sami, brez posebne pomoči. Prav zato je na primer zaščita blagovne znamke priljubljen ukrep tudi pri samostojnih podjetnikih in manjših podjetjih, ki želijo konkurirati na trgu.

A čeprav praviloma res ne gre za posebej komplicirane postopke, to velja le v enostavnih primerih. Na primer za blagovne znamke, ki jih nameravamo uporabljati za zaščito znakov za izdelke oziroma storitve v manj kot treh razredih mednarodne klasifikacije ter le znotraj državnih meja. Nekaj več težav pa že povzroča na primer patentna prijava, ali pa registracija blagovne znamke v tujini. V teh primerih so postopki nekoliko bolj zapleteni, priporočljivo pa je izkoristiti storitve zastopnikov.

Storitve zastopnikov

Zastopnik za intelektualno lastnino lahko povsem poenostavi tudi najbolj zapletene postopke pri pridobivanju ustrezne zaščite. Patentna prijava v mnogih primerih tudi za enostavne patente zahteva strokovno pomoč, saj je treba pripraviti ustrezno dokumentacijo, med drugim pa tudi natančno opisati delovanje in uporabo vsebin, ki jih želimo patentirati. Tudi zaščita blagovne znamke je pogosto komplicirana – to velja že za kolektivne znamke, ki jih skupaj zaščitijo različne fizične ali pravne osebe. Še več zapletov gre pričakovati pri zaščiti znamke v tujini ali pa v večjem številu klasifikacijskih razredov izdelkov in storitev.

Zastopnik poskrbi, da je patentna prijava oziroma registracija znamke izpeljana brez težav in z najnižjimi možnimi stroški, seveda pa da nudi kar najboljšo zaščito. Prav tako se zastopnik izkaže za zelo koristnega v primeru, da ugotovimo zlorabo zaščitene intelektualne lastnine. Zaščita blagovne znamke oziroma patenta namreč prepušča izključno pravico do uporabe zaščitenih vsebin imetniku znamke oziroma patenta, v primeru zlorab pa se kršitelje lahko kaznuje.

Prav tako zastopnik poskrbi za vse postopke, povezane s podaljševanjem oziroma obnavljanjem zaščite. Na dolgi rok se tudi te storitve izkažejo za neprecenljive.

About