Zapleti pri mednarodnem poslovanju

Carinjenje robe

Poslovanje s tujino takoj prinese določene ovire, ki jih moramo preprosto sprejeti, pravočasno predvideti in kar se da elegantno rešiti. Ne glede na to, ali gre za komunikacijo s tujimi strankami ali carinjenje robe na državni meji, je vsak detajl odločilnega pomena za uspeh na tujem trgu. Smiselno se je torej vnaprej pozanimati, kako bo potekalo mednarodno poslovanje in kakšne so razlike v primerjavi s poslovanjem na domačem trgu.

Logistične preglavice

Zelo elegantno se bodo mnogih oviram pri poslovanju s tujino izognili ponudniki storitvenih dejavnosti. Tisti, ki prodajajo izdelke, pa se bodo morali soočiti z nekaterimi logističnimi preglavicami. Carinjenje robe je ena izmed najbolj opaznih zadev, saj moramo pri tovorjenju blaga preko državnih mej vedno poskrbeti za to, da je naše početje legalno. Enotni trg Evropske unije sicer močno olajša tovrstno poslovanje med državami članicami, a čisto možno je, da mednarodno poslovanje vključuje tudi kakšno tretjo državo – v tem primeru je carinjenje robe še bistveno bolj kompleksno, med logistične preglavice pa lahko uvrstimo tudi plačevanje davka na dodano vrednost.

Vseeno pa je možno carinjenje robe in s tem povezane postopke dokaj učinkovito opraviti kar na daljavo. A kaj, ko se s tem logistične preglavice še ne končajo. Poskrbeti moramo za vsak korak na poti, v tujini moramo urediti tudi skladišče oziroma center za distribucijo ali poskrbeti za neposredno dostavo do naročnika. Enako velja v drugi smeri, če blago uvažamo – tudi v tem primeru pride poleg carinjenja robe v poštev še cel kup raznih postopkov in opravkov, seveda tudi stroškov.

Pomoč pri mednarodnem poslovanju

Tako pri logističnih kot pri drugih postopkih lahko priskočijo na pomoč različni partnerji, ki nudijo storitve s tega področja. Olajšajo tako carinjenje robe kot skladiščenje in distribucijo v tujini, pa tudi druge obveznosti pri mednarodnem poslovanju. Splača se najti izkušenega in zanesljivega partnerja.

About