Ukrepi v primeru, da se podjetje znajde v težavah

Poslovna pot vsakega podjetja je bržkone zaznamovana s številnimi vzponi in padci, kar še ne pomeni, da so težave neizogibne. Je pa treba znati prepoznati znake, ki morda nakazujejo na pot v nepovratne probleme, ki zahtevajo posebno obravnavo. Velika nevarnost je na primer insolventnost podjetja, ki se lahko kaj hitro pripeti tudi v primeru, da podjetje pri poslovanju preprosto nima sreče. Razlogi za insolventnost so lahko različni, pomembno pa je, da v primeru resnih težav pravočasno in pravilno ukrepamo. Tudi rešitev je namreč več, je pa njihova učinkovitost odvisna od tega, ali so za nastalo situacijo kriva slaba posojila, neustrezno kadrovanje, zaostanek za konkurenco ali kaj drugega.

Kdaj nastopi insolventnost?

Insolventnost podjetja nastopi v primeru, da je vrednost premoženja manjša od vsote njegovih obveznosti. To je značilno za stanje prezadolženosti, ki ga je razmeroma lahko odkriti. Če je vrednost podjetja nižja od vrednosti njegovih obveznosti, je podjetje plačilno nesposobno in mora razglasiti stanje insolventnosti. To pa je potrebno tudi v nekaterih drugih primerih. Zadosten pogoj za insolventnost je velika izguba, ki skupaj s prenesenimi izgubami iz preteklih let že presega polovico osnovnega kapitala. Prav tako je insolventno podjetje, ki več kot dva meseca zamuja s poravnavo obveznosti, ki presegajo 20 % delež vseh obveznosti.

Vzroki in rešitve

Vzroke za insolventnost podjetja je treba iskati že pravočasno, če se le da pa se pred njimi zavarujemo že preventivno. Lahko so to slaba posojila ali neposrečene investicije, lahko pa gre za čisto zunanje dejavnike, na katere nimamo veliko vpliva oziroma lahko vplivamo le posredno.

V vsakem primeru zahteva insolventnost podjetja finančno prestrukturiranje in dober načrt za nadaljnje poslovanje. Če so razlog slaba posojila, je rešitev morda prodaja posojil. V drugih primerih se vzroki seveda rešujejo na druge načine. Podjetje v stanju insolventnosti ne sme prevzemati novih obveznosti in opravljati plačil, ki niso nujna za delovanje podjetja.

About