S kontrolingom preprečite težave v podjetju

kontroling

Vsako podjetje se sooča z vzponi in padci. Za preprečitev težav je izjemno pomemno stalno nadzorovati procese in sproti reševati probleme. Kontroling je ena od najpomembnejših funkcij v podjetju, saj lahko s stalnim analiziranjem poslovanja in spremljanjem rezultatov zagotovimo konstantno uspešnost podjetja in pravočasno reagiramo na morebitne težave.

Kaj se lahko zgodi, če podjetje nima vpeljanega sistema kontrolinga?

V tem primeru lahko pride do prisilne poravnave ali celo do stečaja. Prisilna poravnava podjetja pomeni finančno prestrukturiranje z namenom, da podjetje postane plačilno sposobno in lahko nadaljuje s poslovanjem. Stečaj pa je zadnja stopnja, ko podjetje ni več likvidno in po končanem stečaju ne obstaja več.

Vsak podjetnik si želi, da do zgornjih ukrepov ne bi prišlo. V podjetju je zato smiselno kontrolirati vse procese: nabavo, proizvodnjo, prodajo, trženje in ostala področja. S tem imate vedno nadzor nad poslovanjem, lažje določite potrebne ukrepe za spremembe in se na dolgi rok seveda izognete prisilni poravnavi ali stečaju.

V kolikor se kontrolinga ne znate lotiti sami, na trgu obstaja več podjetij, ki vam svetujejo in nudijo različne storitve. Ker je kontroling zapleten proces, ki vsebuje več funkcij (planiranje, kontroliranje, informiranje in usmerjanje), je svetovanje zelo dobrodošlo. Razviti so tudi različni informacijski sistemi, ki olajšajo samo delo in poenostavijo pregled. Za integracijo sistemov v vaše poslovanje pa je v vsakem primeru dobrodošel strokovnjak, ki vam bo sistem namestil in vas naučil uporabe.

V primeru, da ste fazo kontrolinga že zamudili in razmišljate o prisilni poravnavi ali celo o stečaju, pa se najprej posvetujte s strokovnjaki, če tega področja ne poznate sami. Svetovatli vam bodo, če je to zares potrebno in katere ukrepe boste morali sprejeti v nadaljevanju. Na spletu se pozanimajte o podjetjih, ki vam lahko ponudijo pomoč.

Bolje, kakor čakati na kritično stanje, je ukrepati že preventivno in preprečiti težave. Za ukrepe kontrolinga se odločite čimprej ter si prihranite čas in denar, ki bi ga morali nameniti prisilni poravnavi ali stečaju.

About